Geweldig!

Namens het Hoofdbestuur en alle Nederlandse zeekadetten hartelijke dank voor uw welkome donatie. De opbrengst van ook uw donatie komt volledig ten goede aan alle Zeekadetkorpsen in Nederland. Met uw bijdrage ondersteunt u het in de vaart houden van 20 zeekadetkorpsen in ons land.

Omdat alle functies zowel binnen Zeekadetkorps Nederland als bij de zeekadetkorpsen worden ingevuld door vrijwilligers, bent u ervan verzekerd dat 100% van uw bijdrage ten goede komt aan de doelstelling van de Zeekadetkorpsen:

MISSIE
Het Zeekadetkorps Nederland is een maatschappelijk relevante organisatie die jongeren helpt hun weg naar een maritieme opleiding of arbeidsplaats te vinden. Wij bieden aan boord van onze schepen daarvoor een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving, waarin jongeren door praktische opleidingen de kans krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen op basis van hun persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.